Author Archives: root

1. Kazalo in pogosta vprašanja

Sistem za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom je MS Excel preglednica, ki deluje po znanem konceptu PHPP ’07. Vnos podatkov se opravlja pregledno, preko posameznih “delovnih listov”. Pri vnosu lahko izberete med predhodno vnesenimi konstrukcijami proizvajalcev, lahko pa vnesete lastne konstrukcije po standardu DIN 4109 oz. izračunane po metodologiji SIST EN 12354-1, dodatek B. Izračun […]

Posted in Zvok | Leave a comment

Elaborat zaščite pred hrupom

Elaborat zaščite pred hrupom (oz. elaborat zvočne zaščite)  je obvezna sestavina v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja od 01.01.2013. V podjetju ARHIM d.o. smo za arhitekte in ostale projektante, ki se ukvarjajo s pripravo dokumentacije za gradnjo, pripravili pripomoček za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom. Prodajna cena pripomočka: za enodružinske stavbe … 150 € + […]

Posted in Gradbena dokumentacija, Strokovno | Leave a comment