Konstrukcije

< nazaj na kazalo

4.1 Uvod

Za preračun konstrukcij se uporabijo podatki proizvajalcev gradbenih proizvodov, ki so pridobljeni z laboratorijskimi meritvami po SIST EN ISO 10140, drugim primerljivim standardom ali z izjavo o skladnosti, kjer proizvajalec potrjuje zvočne lastnosti svojih proizvodov.

Kadar podatki o izmerjeni zvočni izolirnosti niso na voljo, se za račun uporabijo podatki o zvočni izolirnosti, povzeti iz ustrezne strokovne literature, npr.:
– standard DIN 4109:1989 – Dodatek 1: Zvočna zaščita v visoko-gradnji, primeri izvedbe in računski postopki,
– zbrani podatki o zvočnih izolirnosti posameznih sestav sten in medetažnih konstrukcij SIA D-0189,
– Fasold W., Sonntag E., Winkler H., Bau- und Raumakustik.

Vir oz. izhodišče uporabljenih vrednosti je potrebno navajati v elaboratu.

Najtežji del izdelave elaborata s pripomočkom Hrup’13 je določitev konstrukcij.

4.2 Seznam konstrukcij

V pripomočku je seznam konstrukcij eden od najbolj osnovnih delovnih listov pripomočka. V njem so zabeležene konstrukcije, njihova površinska masa in zvočna izolirnost ter vir podatkov o konstrukciji.

Za neposredne podatke iz laboratorijskih meritev, izjav o skladnosti in SIA podatkov, se za vir podatkov podatkov navede ustrezen dokument s številko in datumum oz. SIA št. konstrukcije.

Za izračunano zvočno izolirnost po DIN 4109 oz. drugi literaturi, je potrebno prikazati računski postopek. Najbolje na samostojnem delovnem listu za posamezno konstrukcijo. Primeri za izračun konstrukcij so na voljo na spletni strani in na primeru elaborata.

4.3 Vrste konstrukcij in vpisani podatki

Konstrukcije se v izračunu zvočne izolativnosti navadno delijo v dve skupini – prva skupina predstavljajo masivne konstrukcije (površinska masa > 150 kg/m2), druga pa so ostale konstrukcije (skeletne stene, montažne konstrukcije, pločevinasti paneli,…).

Za prvo skupino konstrukcij je mogoče enostavno izračunati zvočno izolativnost. Temu je namenjen tudi pomožni izračun v pripomočku. Tej skupini konstrukcij je namenjena večja pozornost v pripomočku Hrup’13, saj je omogočen avtomatski izračun izolativnosti. Pri vpisovanju take konstrukcije, ni potrebno navesti zvočne izolativnosti Rw, zadostuje že površinska masa m’, pa bo pripomoček sam določil izolativnost glede na površinsko maso in dodatne sloje.

POZOR! Večino navedenih podatkov o zidovju v tabeli konstrukcije, nima dodatnega ometa. To je zato, da je mogoče na eno stran zidu dodati fasadno oblogo kot prvo možnost (npr. pri zunanjem hrupu) in omet na obe strani (pri izračunu ločilnih elementov). Ne pozabite upoštevati ometa, saj predstavlja pomemben dodatek površinski masi.

Za drugo skupino konstrukcij, enostaven postopek ne obstaja, tukaj se je potrebno zanašati na laboratorijske teste in deklaracije proizvajalcev. Za elemente v tej skupini je nujno potrebno navesti zvočno deklarirano izolativnost Rw (4. stolpec tabele), pripadajoče faktorje, če gre za zunanjo konstrukcijo in površinsko maso. Z navedbo izolativnosti, pripomoček ne bo poizkušal sam izračunati izolativnost konstrukcije.

POZOR! Na drugo vrsto konstrukcij (z direktno podano vrednostjo zvočne izolativnosti), dodatni sloji NE SODIJO!

4.3 Izbrani podatki proizvajalcev

Za lažjo uporabo pripomočka, se na spletni strani zbirajo podatki proizvajalcev iz izjav o skladnosti in iz laboratorijskih meritev.

4.3.1 Opečne stene

  • Goriške opekarne MB 29, obojestanski omet 2-2,5 cm … Rw(C,Ctr) = 54(-2; -7) dB
  • MB29 + EPS 12-20 cm … izračun po SIST EN 12354-1 oz. točki 4.4 … Rw(C,Ctr) = 58(-1;-6) dB
  • Porotherm 25 + EPS 12-20 … izračun po SIST EN 12354-1 oz. točki 4.4 … Rw(C,Ctr) = 56(-1;-6) dB

4.3.2 Plinobeton

  • Ytong termoblok 30 cm … Rw(C,Ctr) = 47 (-2; -5) dB
  • Ytong termoblok 30 cm + EPS-F 20 cm … Rw(C,Ctr) = 45 (-2; -5) dB
  • Ytong termoblok 30 cm + Multipor 20 cm … Rw(C,Ctr) = 46 (-1; -3) dB
  • Ytong termoblok 30 cm + EPS-F Silent … Rw(C,Ctr) = 47 (-2; -8) dB
  • Ytong termoblok 50 cm … Rw(C,Ctr) = 51 (-1; -3) dB

4.3.3 Skeletne konstrukcije

Pri skeletnih konstrukcijah ne obstajajo preproste računske metode. Podatke o zvočni izolirnosti skeletnih sestavov se nahajajo na strani dataholz.at.

4.3.4 Strehe

Zvočna izolativnost streh je področje, ki lahko predstavlja težavo zaradi velike raznolikosti sistemov, ki so pri nas v uporabi. V zapisu povzemam podatke iz nemškega strokovnega članka.

Veliko strešnih konstrukcij najdete tudi na dataholz.at.

4.3.5 Ostali podatki

  1. Izračun zunanjega zidu s kontaktno ali obešeno fasado po SIST EN 12354-1

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentiraje ali uporabite povratno povezavo.

Vpišite komentar ali vprašanje

Za komentiranje je potrebna prijava.