Elaborat zaščite pred hrupom

Elaborat zaščite pred hrupomElaborat zaščite pred hrupom (oz. elaborat zvočne zaščite)  je obvezna sestavina v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja od 01.01.2013. V podjetju ARHIM d.o. smo za arhitekte in ostale projektante, ki se ukvarjajo s pripravo dokumentacije za gradnjo, pripravili pripomoček za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom.

Prodajna cena pripomočka:

za enodružinske stavbe … 150 € + ddv
za vse stavbe … :: 320 € + ddv

p.s. Za kakršnekoli informacije o elaboratu smo vam na voljo na zgornjem email naslovu ali prek telefona 041 891 824.

 

Opis pripomočka:

Sistem za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom je MS Excel preglednica, ki deluje po znanem konceptu PHPP ’07. Vnos podatkov se opravlja pregledno, preko posameznih “delovnih listov”. Pri vnosu lahko izberete med predhodno vnesenimi konstrukcijami različnih proizvajalcev – Wienerberger, Goriške opekarne,.. – lahko pa vnesete lastne konstrukcije po standardu DIN 4109 oz. izračunane po metodologiji SIST EN 12354-1, dodatek B.

Z izpisom ustreznih listov, se lahko natisne elaborat zaščite pred hrupom in izkaz zaščite pred hrupom, ki mora biti del vodilne mape.

Izračun se opravlja na podlagi tehnične smernice TSG 005 – Zaščita pred hrupom in standardov SIST EN 12354-1, 12354-2 ter 12354-3.

Pripomoček je na voljo v dveh različicah:

  1. ZA ENODRUŽINSKE STAVBE – ker pri tem tipu stavb ni notranjih ločilnih konstrukcij, ta različica skladno s pravilnikom vsebuje le poglavje  “Zaščita stavb pred zunanjim hrupom”. Seveda je izpis elaborata in izkaza neokrjen.
  2. ZA VSE OSTALE STAVBE – elaborat poleg zaščite pred zunanjim hrupom vsebuje tudi poglavja “Izolacija notranjih ločilnih sten pred hrupom v zraku”, “Izolacija konstrukcij pred udarnim zvokom” in “Obvladovanje odmevnega hrupa”. Ta različica je primerna tudi za izdelavo elaborata za enodružinske hiše!!!

 

pdf-icon Primer elaborata zaščite pred hrupom za enodružinsko hišo

pdf-icon Primer izkaza zaščite pred hrupom za enodružinsko hišo

excel_icon Demo verzija pripomočka Hrup’13 za vse objekte v MS Excel obliki

*demo verzija ima nekatera polja zaklenjena in ni primerna za izdelavo elaborata v projektni dokumentaciji

 

Zaščita stavb pred zunanjim hrupom

ElaboratZascitaPredZunanjimHrupomZa enodružinske hiše je zaščita stavb pred zunanjim hrupom edino in najbolj pomembno poglavje elaborata.

V pripomočku je na voljo vnos do petih zunanjih konstrukcij, katerih izolativnost proti zunanjemu hrupu se preverja v elaboratu. Vhodni podatki so razdeljeni na štiri sklope:

  1. Podatki o ravni zvoka in merah ovoja
  2. Podatki o masivni zunanji konstrukciji
  3. Podatki o oknih in vratih
  4. Podatki o malih odprtinah (za ventilacijo, elektro omarice,…)

V spodnjem delu podatkov konstrukcije je prikazana zahtevana izolirnost, dejanska izolirnost in ustreznost konstrukcije glede zaščite pred zunanjim hrupom.

 

Objavljeno v rubriki Gradbena dokumentacija, Strokovno. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.