Category Archives: Strokovno

PURES 3

Pravilnik o učinkoviti rabi energije (PURES 3) je bil objavljen v Uradnem listu št. 70/2022. V pravilniku in povezani Tehnični smernici TSG-1-004:2022 je objavljenih precej novih zahtev na področju priprave ustreznih elaboratov, ki sodijo k popolni projektni dokumentaciji. Nova je predvsem računska metoda kazalnikov energetske učinkovitosti za večje stavbe z ogrevano površino večjo od 500 […]

Also posted in Gradbena dokumentacija | | Komentarji so izklopljeni za PURES 3

Globina temeljenja

Izvedba in način temeljenja je ena od pomembnih odločitev pri načrtovanju in gradnji objektov. Pri izvedbi temeljev se pojavljajo izrazi, kot so indeks zmrzovanja, cona zmrzovanja in nešteto podobnih. V tem zapisu bom poizkusil povzeti in prikazati zahteve za temeljenje glede zmrzovanja na praktičnem primeru. Standardizirani pristop k načrtovanju temeljev Standard, ki pokriva to področje je SIST EN […]

Also posted in Gradnja, izvajanje | | Komentarji so izklopljeni za Globina temeljenja

Elaborat zaščite pred hrupom

Elaborat zaščite pred hrupom (oz. elaborat zvočne zaščite)  je obvezna sestavina v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja od 01.01.2013. V podjetju ARHIM d.o. smo za arhitekte in ostale projektante, ki se ukvarjajo s pripravo dokumentacije za gradnjo, pripravili pripomoček za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom. Prodajna cena pripomočka: za enodružinske stavbe … 150 € + […]

Also posted in Gradbena dokumentacija | | Komentarji so izklopljeni za Elaborat zaščite pred hrupom

Obračun ometov

Glede na to, da se po forumih in email sporočilih velikokrat postavlja vprašanja v zvezi z načinom in pravili obračunavanja gradbeno obrtniških del, objavljamo serijo člankov iz omenjenega področja. Omete obračunavamo v m2. Merimo jih po površini golega zidovja, ki ga ometavamo. Glede odprti v ometu je potrebno upoštevati dva primera: 1. Odprtine brez špalet […]

Also posted in Gradnja, izvajanje | | Komentarji so izklopljeni za Obračun ometov

Arhitektura in projekt notranje opreme

Projekt notranje opreme obsega izdelavo kolažev, skic in tehničnih risb, ki obsegajo vse elemente notranje opreme. V grobem se notranja oprema deli na tri glavne dele: barvna študija notranjih prostorov in opreme, izbor elementov opreme, za nakup, izdelava mizarskih načrtov za opremo po meri. Okvirna cena kompletnega projekta notranje opreme bivalnega prostora se začne na […]

Also posted in Gradnja, izvajanje | | Komentarji so izklopljeni za Arhitektura in projekt notranje opreme

Soglasje stranskega udeleženca v postopku

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja imajo stranski udeleženci v postopku možnost zavarovati svoj pravni interes. V grobem so stranski udeleženci naslednji: lastniki zemljišč in imetniki služnostne pravice na zemljiščih, preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (cesta, elektrika, vodovod, kanalizacija, plin,..), lastniki zemljišč in imetniki služnostne pravice na zemljiščih, na katera pade območje za […]

Also posted in Gradbeno dovoljenje | | Komentarji so izklopljeni za Soglasje stranskega udeleženca v postopku

Pridobitev gradbenega dovoljenja korak za korakom

Kaj je gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (iz Gradbenega zakona). ARHIM d.o.o. je specializirano za pripravo gradbenih dovoljenj za enodružinske objekte, ki spadajo v kategorijo manj zahtevnih objektov. Kako do gradbenega dovoljenja? Pot do […]

Also posted in Gradbeno dovoljenje | | Komentarji so izklopljeni za Pridobitev gradbenega dovoljenja korak za korakom

Ograja, škarpa, živa meja – odmik od parcelne meje

Ograditev parcele in s tem posegom povezana vprašanja so ena najpogostejših v kategoriji nezahtevnih in enostavnih objektov. V sledečem besedilu bomo poizkusili odgovoriti na ta vprašanja. Trenutno veljavna uredba, ki se nanaša na omenjene objekte je Uredba o razvrščanju objektov Ali sploh potrebujem gradbeno dovoljenje? Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev ograje? Odvisno od višine. […]

Also posted in Enostavni in nezahtevni objekti | | Komentarji so izklopljeni za Ograja, škarpa, živa meja – odmik od parcelne meje

Pogodba za projektiranje

Pogodbo za projektiranje skleneta investitor in projektant – pravna oseba z dejavnostjo projektiranja. V pogodbi so določeni pogoji, pod katerimi se izvaja projektiranja, roki za izvedbo projekta, cene za posemezne dele projekta in ostale pogoje. Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je objavila vzorec pogodbe za projektiranje. Na osnovi tega vzorca, ki je pripet tudi pod […]

Also posted in Gradbeno dovoljenje | | Komentarji so izklopljeni za Pogodba za projektiranje

Idejna zasnova

Idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega soglasja. Fizično je idejna zasnova mapa velikosti A4, ki za enodružinsko hišo vsebuje nekako 20 strani z grafikami in tekstualnim opisom načrtovanega […]

Also posted in Gradbeno dovoljenje | | Komentarji so izklopljeni za Idejna zasnova