Category Archives: Gradbena dokumentacija

Elaborat zaščite pred hrupom

Elaborat zaščite pred hrupom (oz. elaborat zvočne zaščite)  je obvezna sestavina v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja od 01.01.2013. V podjetju ARHIM d.o. smo za arhitekte in ostale projektante, ki se ukvarjajo s pripravo dokumentacije za gradnjo, pripravili pripomoček za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom. Prodajna cena pripomočka: za enodružinske stavbe … 150 € + […]

Also posted in Strokovno | | Leave a comment