4.2 Spoji stranskega in ločilnega elementa

POMEMBNO!
Dokumentacija se nanaša pripomoček Hrup’13   verzije 2.9 in novejše.
Opis spojev za starejše verzije pripomočka je na voljo  na tej povezavi.

.

Spoji med stranskim in ločilnim elementom so ena bistvenih postavk pri izračunu zvočne izolativnosti ločilnih elementov.

V izračunu je potrebno iz vrste spoja (skica) določiti oz. izbrati številko za:

 1. ločilni element,
 2. stranski element F (v oddajnem prostoru),
 3. stranski element f (v sprejemnem prostoru).


1. Togi križni spoj

01_togiKrizniPri togem križnem spoju obstaja le ena možnost za prenos hrupa, saj se lahko sistem vrti.

Številke elementov so naslednje

 • ločilni element … 2
 • stranski element F … 1
 • stranski element f … 3

Primeri za toge križne spoje:

01_primeri

 

 

2. Togi “T” spoj

02_togiTPri togem “T” spoju obstajata dve možne smeri stranskega prenosa. Ti dve smeri določa položaj ločilnega elementa. V primeru, da je ločilni element v shemi na položaju 2 in druga možnost, da je ločilni element na položaju 3.

Smeri prenosa hrupa za ločilni element v položaju 2:

 • ločilni element … 2
 • stranski element F … 1
 • stranski element f … 3

Smeri prenosa hrupa za ločilni element v položaju 3:

 • ločilni element … 3
 • stranski element F … 1
 • stranski element f … 2

Smer prenosa označuje tudi naslednje skica:

TSpoj

Legenda:
A – oddajni prostor
B – ločilni element
C – stranski element
rdeča – smer prenosa Ff
zelena – smer prenosa Df
modra – smer prenosa Fd

 

 

 

 

 

Primeri za toge križne spoje:

02_primeri

 

 

 

3. Fleksibilni spoj

03_fleksibilniPri fleksibilnem spoju je največ odprtih možnosti za smeri prenosa hrupa v odvisnosti od položaja ločilne stene in stranskih elementov.

Izboljšanje zaradi vmesnega fleksibilnega spoja je splošna ocena za nekatere značilne spoje, ki je označena z E1/t1 pri okoli 100 MN/m3, kjer je E1 modul elastičnosti (G1 = cca 0,3 E1) in t1 debelina spoja.

Za enkrat v standardu ni definiranega postopka za alternativne lastnosti fleksibilnega sloja.

Primeri za fleksibilne spoje:

03_primeri

 

 

4. Spoj s fasado

04_fasadaKadar se ločilni element spaja s fasado, je možna le ena postavitev ločilnega elementa – v poziciji 2.

Smeri prenosa hrupa za ločilni element v položaju 2:

 • ločilni element … 2
 • stranski element F … 1
 • stranski element f … 3

Primeri spojev s fasado:

04_primeri

 

 

5. Spoj masivnega z lahkim elementom

05_lahekElementKadar gre za spoj masivnega elementa z lahkim, je pomembno, kateri od teh dveh elementov je ločilni.

Od izbire ločilnega elementa je odvisna tudi enačba vpliva spoja. Podobno kot pri fleksibilnem spoju, je tukaj kar nekaj možnosti postavitve in jih ni mogoče na kratko našteti.

V praksi se ta vrsta spoja pogosto pojavlja, saj gre za spoje montažnih elementov z masivnimi konstrukcijami.

Primeri spojev masivnega z lahkim elementom:

05_primeri

 

 

6. Spoj dveh lahkih elementov

06_lahkePovezaneSpoj dveh lahkih elementov se pojavlja pri montažni in skeletni gradnji. Smeri prenosa zvoka je več, glede na orientacijo elementov in pozicijo sprejemnega prostora.

Primeri spojev dveh lahkih elementov:

06_primeri

 

 

6. Kotni spoj in 7. sprememba debeline elementa

Pri kotnem sloju in pri spremembi debeline elementa pride v poštev le ena smer prenosa zvoka.

07_spremembaDebeline

 

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.