4.0 Ločilni elementi

< nazaj na kazalo

 

Ločilni elementi se glede na zahteve TSG v pripomočku delijo na tri skupine:

 1. vertikalni ločilni elementi (stene) – zahteva glede min. R’w ali maks. DnT,w
 2. horizontalni ločilni elementi (plošče)  – zahteva glede min. R’w IN maks. L’n,w
 3. notranja vrata – zahtevana minimalna izolativnost

Za prvi dve skupini je izračun prenosa hrupa v zraku enak, pri ploščah pa se dodatno računa še prenos udarnega hrupa.

V pripomočku Hrup’13 je po en delovni list namenjen posamezni skupini elementov. Za izračun večih ločilnih konstrukcij posameznega elementa je potrebno liste podvajati oz. kopirati. Novo nastale liste je potrebno ročno vpisati v izkaz.

 

Potek izračuna zvočne izolativnosti elementa

 1. izbira elementa
 2. določitev zahtev izolativnosti  (izbira vrste ločilne konstrukcije)
 3. določitev volumna sprejemnega prostora
 4. podatki ločilnega elementa
 5. podatki stranskih elementov
 6. preverba rezultata

 

1. Izbira ločilnega elementa

Za ločilni element se izbere tisto konstrukcijo med dvema prostoroma, ki ima največjo površino glede na vrsto ločilne konstrukcije.

V prvi dve opisni polji delovnega lista se vpišejo podatki izbranega elementa, za katerega bo izdelan izračun.

Enostavni primer: “P01” – “Stena med predavalnico in pisarno”

 

2. Določitev zahtev izolativnosti

Ta točka obsega izbiro vrste ločilne konstrukcije glede na tabelo, ki velja za CC-Si tip stavbe. Številka uporabljene tabele iz TSG je prikazana tudi v polju zgoraj levo (podatki o stavbi).

V spustnem seznamu se pojavijo konstrukcije, ki imajo podane zahteve glede zvočne izolativnosti.

Enostavni primer – iz spustnega seznama se izbere “Medetažna konstrukcija med stanovanjema”

 

3. Določitev volumna sprejemnega prostora

Volumen sprejemnega prostora je potrebno vpisati za izračun DnT,w. Volumen se poda v kubičnih metrih (m3).

Enostavni primer: “50,0 m3”

 

4. Podatki ločilnega elementa

Pri ločilnem elementu je potrebno vpisati 3 podatke:

 1. Konstrukcija ločilnega elementa – spustni seznam, ki podatke črpa iz delovnega lista “Konstrukcije”
 2. Ojačitev/oslabitev na vsaki strani elementa – spustni seznam, ki podatke črpa iz lista “Dodatni sloji”
 3. Površino ločilnega elementa, tj. neto površina elementa, ki seva hrup v ločilni prostor, v m2

 

5. Podatki stranskih elementov

Na zvočno izolativnost vplivajo stranski elementi, po robovih obdajajo ločilni element. To pomeni, da ima vsak ločilni element minimalno 3 stranske elemente, v večini primerov (pri ortogonalnih prostorih) pa je teh elementov 4. To v praksi pomeni, da ima ločilna stena med prostoroma naslednje stranske elemente: tla, strop in dve steni. Ločilna plošča ima v večini primerov 4 stranske elemente, vsi so navadno stene.

Podatki stranskih elementov se delijo v dve skupini:

 1. Podatki o elementu (konstrukcija, ojačitev/oslabitev in površina) – glej podatki ločilnega elementa
 2. Podatki o spoju z ločilnim elementom

Pri stranskih elementih je določitev spoja z ločilnim elementom navadno najzahtevnejša naloga. Potrebno je določiti naslednje podatke za vsak posamezni spoj:

 1. Tip spoja
 2. Dolžina spoja z ločilnim elementom (v metrih)
 3. Enačbe za smeri prenosa zvoka

Tipi spojev z ločilnim elementom in določitev enačb za smeri prenosa zvoka so opisani v dodatnem poglavju o spojih elementov.

 

6. Preverba rezultata

Zvočna izolativnost elementa oz. izolativnost pred udarnim zvokom se izračuna samodejno. Pripomoček tudi sam prikaže ustreznost rezultata glede na vrsto elementa po tabeli, ki velja za izbrano klasifikacijo objekta.

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.