Izračun zidu s kontaktno ali obešeno fasado

< nazaj na konstrukcije
Izračun masivnega zidu s kontaktno ali obešeno fasado po SIST EN 12354-1 standardu je sestavljen iz treh korakov:

  1. določitev zvočne izolativnosti togega dela konstrukcije (opečni zid+notranji omet)
  2. izračun resonančne frekvence celotnega zidu
  3. določitev faktorjev C in Ctr

 

1. Določitev zvočne izolirnosti togega dela

Za določitev zvočne izolirnosti je potrebno določiti površinsko maso zidu. Ta je sestavljena iz mase opeke, povezovalne malte in ometa.

V primeru je uporabljena teža opeke 205 kg/m2, teža malte 80 kg/m2, skupaj cca 285 kg/m2.
Tej površinski masi dodamo 30 kg/m2, kolikor znaša teža ometa na m2 pri debelini 2 cm, kar na koncu znese 315 kg/m3.

Za izračun izolirnosti elementa z maso 315 kg/m3, uporabimo formulo: formulaRw

Po formuli znaša zvočna izolativnost osnovnega zidu 52 dB.

 

2. Izračun resonančne frekvence

2.1 KONTAKTNA FASADA

frekvenca_f0_tabela

Za elemente, pri katerih je izolacijski sloj pritrjen neposredno na osnovno konstrukcijo (brez nosilcev ali letev), se resonančna frekvenca izračuna enačbe:

frekvenca_f0

 

 

 

 

Kjer je
s’ dinamična togost izolacijskega sloja,
m’1 površinska gostota osnovnega gradbenega elementa (kg/m2) in
m’2 površinska gostota dodanega sloja (kg/m2).

Po izračunu po zgornji enačbi znaša resonančna frekvenca f0 = 106 Hz.
Po tabeli je torej izboljšanje 32-Rw/2 = 6 dB. Končna izolativnost zidu znaša 58 dB.

 

2.2 OBEŠENA FASADA

Za elemente z obešeno fasado, z medprostorom se za izračun resonančne frekvence uporabi druga enačba.

izracun_prezracevan

 

 

 

 

Kjer je
s’ dinamična togost izolacijskega sloja,
m’1 površinska gostota osnovnega gradbenega elementa (kg/m2) in
m’2 površinska gostota dodanega sloja (kg/m2).
d širina medprostora v m

 

3. Določitev faktorjec C in Ctr

Za pripadajoče korekcije za spektralno prilagoditev velja naslednje:

C je približno konstanta: –1 do –2 dB za večje mase; izberemo torej -1 dB (za mase do 350 kg/m2)

Ctr = 16 – 9 log (m′/m′0) dB, omejeno z –7 ≤ Ctr ≤ –1 dB
m’0 – je 0 kg/m2

Po izračunu je Ctr -6,49, kar zaokrožimo na 6 dB.

 

4. Končni rezultat

Glede na izračun je končna zvočna izolirnost konstrukcije 58 (-1; -6) dB.

Za prilogo elaboratu lahko uporabite tudi priloženi MS Excel delovni list SIST_EN12354-1_fasadni_zid.xls

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.