Gradbena dovoljenja

Osnovna dejavnost podjetja ARHIM d.o.o. je arhitekturno projektiranje. Večinoma izdelujemo projektno dokumentacijo za stanovanjske in manjše poslovne objekte. Izpeljemo vam celotni postopek, od idejne zasnove (IDZ), gradbenega dovoljenja (DGD), izvedbene projekte (PZI), do uporabnega dovoljenja (PID, dokazilo o zanesljivosti,..).

Cene za projektiranje se oblikujejo dinamično glede na vaše povpraševanje. Izhodiščna cena za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je odvisna predvsem od zahtevnosti in velikosti načrtovanega objekta.

Enodružinske hiše, prizidki k stanovanjskim hišam, zidanice, kmetijski in podobni objekt, spadajo v prvi dve kategoriji po zahtevnosti projektiranja. Investicijska vrednost teh objektov se izračuna v okvirjih 800-1000 € na m2 bruto etažne površine. Izhodiščna cena za načrt arhitekture, na katero se navezuje vse ostalo projektiranje, znaša 3-4% investicijske vrednosti.

Reference s področja enodružinskih hiš

Elaborat zaščite pred hrupom

Kot avtor pripomočka Hrup’13, ki ga uporablja okoli 200 projektantov za izračun zaščite pred hrupom po Pravilniku o zaščiti pred hrupom in tehnični smernici, vam glede na povpraševanje ponujamo izvedbo elaborata z izkazom.

Izkaz je sestavni del PZI dokumentacije, podlaga za izdelavo izkaza pa je elaborat zaščite pred hrupom. Cena za izdelavo elaborata in izkaza za enodružinsko hišo je 150 € + ddv

Za ostale stavbe pošljite povpraševanje na info@arhim.si

Elaborat PHPP

Izračun toplotnih karakteristik po standardu PasivhausInstituta (na kratko PHPP) je obvezna priloga k vlogi za nepovratna sredstva Ekosklada pri gradnji skoraj nič energijskih hiš ali celostnih obnov.

Cena za izdelavo elaborata PHPP za enodružinsko hišo je 300 € + ddv. Za ostale objekte pošljite povpraševanje.

Študija osončenosti

Vse več občinskih prostorskih načrtov zahteva dokazilo, da je stavba ustrezno osončena. Navadno je zahteva, da so bivalni prostori osončeni 1 uro v zimskem času, 3 uri spomladi in jeseni ter 5 ur v poletnem času. Elaborat, ki dokazuje osončenost stavbe glede na zahteve prostorskega akta, v 2d in 3d prikazih.

Cena za izdelavo študije osončenosti za enodružinsko hišo je 500€ + ddv.

Nadzor nad gradnjo

Poleg zgoraj omenjenih tehničnih načrtov, s pogodbenimi podizvajalci nudimo v fazi gradnje tudi nadzor gradnje za vsa zgoraj navedena področja  (gradbeno-obrtniški nadzor, elektro in strojni nadzor).