Ograja, škarpa, živa meja – odmik od parcelne meje

Ograditev parcele in s tem posegom povezana vprašanja so ena najpogostejših v kategoriji nezahtevnih in enostavnih objektov. V sledečem besedilu bomo poizkusili odgovoriti na ta vprašanja.

Ali sploh potrebujem gradbeno dovoljenje?

 1. Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev ograje?
  Odvisno od višine. Ograje nižje od 2,0 m sodijo med enostavne objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Ograje višje od 2,0 m, do vključno 3,0 m sodijo med nezahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po postopku za nezahtevne objekte.  Tako gradbeno dovoljenje lahko pridobi vsak posameznik sam – na spletu je obrazec, ki ga izpolnite in pošljete na upravno enoto, ta pa vam izda gradbeno dovoljenje.
 2. Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za škarpo?
  Odvisno od višine. Za škarpe in podporne zidove nižje od 0,5 m ne potrebujete gradbenega dovoljenja, ker sodijo med enostavne objekte. Za škarpe in zidove d0 1,5 m potrebujete gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte. Tako gradbeno dovoljenje lahko pridobi vsak posameznik sam – na spletu je obrazec, ki ga izpolnite in pošljete na upravno enoto, ta pa vam izda gradbeno dovoljenje.
 3. Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za živo mejo?
  Ne. Živa meja ni objekt. Za živo mejo veljajo odločbe Stvarnopravnega zakonika.
 4. Kaj pa če so ograje ali škarpe višje od zgoraj napisanih dimenzij?
  Potrebno je pridobiti klasično gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte. Za dokumentacijo se obrnite na najbližjega arhitekta, še lažje pa kar na naš telefon 041 891 824.

Odmik od meje in soglasje soseda

 1. Na kakšno oddaljenost od meje lahko postavim ograjo?
  Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št. 18/2013, 24/2013 in 26/2013) ne podaja pogojev za umeščanje v prostor. Iz tega sledi, da mora biti osnova za minimalni odmik od meje določena v prostorskem aktu občine. Prostorske akte občine lahko po navadi najdete na spletu. Lahko pa tudi na občini naročite lokacijsko informacijo, ki vsebuje povzetek prostorskega akta za predmetni objekt (ograjo, škarpo,..)
 2. Ali potrebujem soglasje soseda, za ograjo tik ob meji?
  Če ne posegate na sosednje zemljišče in je v prostorskem aktu določen odmik ograj od parcelne meje, vi pa ste na večjem oz. enakem odmiku, soglasja ne potrebujete.
Objavljeno v rubriki Enostavni in nezahtevni objekti, Strokovno. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.