Category Archives: Gradbeno dovoljenje

Soglasje stranskega udeleženca v postopku

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja imajo stranski udeleženci v postopku možnost zavarovati svoj pravni interes. V grobem so stranski udeleženci naslednji: lastniki zemljišč in imetniki služnostne pravice na zemljiščih, preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (cesta, elektrika, vodovod, kanalizacija, plin,..), lastniki zemljišč in imetniki služnostne pravice na zemljiščih, na katera pade območje za […]

Also posted in Strokovno | | Komentarji so izklopljeni za Soglasje stranskega udeleženca v postopku

Pridobitev gradbenega dovoljenja korak za korakom

Kaj je gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (iz Gradbenega zakona). ARHIM d.o.o. je specializirano za pripravo gradbenih dovoljenj za enodružinske objekte, ki spadajo v kategorijo manj zahtevnih objektov. Kako do gradbenega dovoljenja? Pot do […]

Also posted in Strokovno | | Komentarji so izklopljeni za Pridobitev gradbenega dovoljenja korak za korakom

Pogodba za projektiranje

Pogodbo za projektiranje skleneta investitor in projektant – pravna oseba z dejavnostjo projektiranja. V pogodbi so določeni pogoji, pod katerimi se izvaja projektiranja, roki za izvedbo projekta, cene za posemezne dele projekta in ostale pogoje. Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je objavila vzorec pogodbe za projektiranje. Na osnovi tega vzorca, ki je pripet tudi pod […]

Also posted in Strokovno | | Komentarji so izklopljeni za Pogodba za projektiranje

Idejna zasnova

Idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega soglasja. Fizično je idejna zasnova mapa velikosti A4, ki za enodružinsko hišo vsebuje nekako 20 strani z grafikami in tekstualnim opisom načrtovanega […]

Also posted in Strokovno | | Komentarji so izklopljeni za Idejna zasnova