Pridobitev gradbenega dovoljenja korak za korakom

Kaj je gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (iz Gradbenega zakona).

ARHIM d.o.o. je specializirano za pripravo gradbenih dovoljenj za enodružinske objekte, ki spadajo v kategorijo manj zahtevnih objektov.

Kako do gradbenega dovoljenja?

Pot do pridobitve gradbenega dovoljenja je sestavljena iz naslednjih korakov:

 1. izbira projektanta in podpis pogodbe za projektiranje – upamo, da bomo to mi – pokličite nas na telefon 041 891 824,
 2. izdelava IZP – idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev in mnenj,
 3. pridobitev mnenj za priključitev in projektnih pogojev za gradnjo v varovalnih pasovih in varovanih območjih,
 4. izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
 5. vloga za mnenje v primeru, da se bo gradnja izvajala v varovalnih pasovih komunelnih vodov ali v varovanih območjih,
 6. vloga za gradbeno dovoljenje na upravno enoto,
 7. pridobitev dokončnega gradbenega dovoljenja, čakanje na morebitno pritožbo strank v postopku in na koncu potrditev pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

Kakšni so stroški pred začetkom gradnje oz. do vloge za gradbeno dovoljenje?

 1. Lokacijska informacija za gradnjo – 20 €.
 2. Geodetski posnetek – cca 300 – 500 € glede na velikost parcele.
 3. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – okoli 3.000 € naprej – pokličite nas na 041 891 824.
 4. Upravna taksa za vlogo za gradbeno dovoljenje – okoli 300 € (pozor, mlade družine so oproščene plačila takse).
 5. Plačan komunalni prispevek – v tej točki so največja odstopanja – od 0 € pa tudi do 30.000 € in več; glede na kvadraturo objekta, parcele in komunalno opremljenost.
 6. Nekaj drobnih stroškov za pošiljanje dokumentacije, poštne stroške, priporočene pošiljke in podobno, skupaj cca 50 €.

Glede na napisano, je jasno, da je razpon v zneskih precejšnji in ni enostavno napovedati točnega zneska. Največ vam lahko prihrani dober projektant!

Objavljeno v rubriki Gradbeno dovoljenje, Strokovno. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.