Obračun ometov

Glede na to, da se po forumih in email sporočilih velikokrat postavlja vprašanja v zvezi z načinom in pravili obračunavanja gradbeno obrtniških del, objavljamo serijo člankov iz omenjenega področja.

Omete obračunavamo v m2. Merimo jih po površini golega zidovja, ki ga ometavamo. Glede odprti v ometu je potrebno upoštevati dva primera:

1. Odprtine brez špalet – od površine stene jih odštevamo v celoti.

2. Odprtine s špaletami

Pri širini špalet do 20 cm odštejemo presežek preko 3 m2. Delno priznavanje “prazno za polno” do 3m2 je nadomestek za težjo in zamudnejšo obdelavo špaletnih ploskev, ki pa jih zato posebej ne zaračunavamo pri navadnih izvedbah, kjer je širina manjša kakor 20 cm in ploskev odprtine manjša kot 5 m2.

Izredni primeri:

  • če je odprtina večja od 5m2, odštejemo ploskev preko 3 m2, špalete pa obračunamo še posebej v celoti,
  • če so špalete širše od 20 cm – pri izredno debelih zidovih, obračunamo višek špalet preko 20 cm širine še posebej, medtem ko odprtino samo odštejemo po osnovnem pravilu.

 

Pri notranjih ometih se posebej obračuna omet v majhnih prostorih do 5m2 tlorisa, ker je to delo zamudnejše.

Posebej se obračuna omet okroglih in kasetiranih ploskev, ker je ometavanje takih ploskev zamudnejše.

Loči se stropnii n stenski omet, ker se razlikujeta po načinu izdelave in s tem po uporabi materiala in časa.

Omete se nadalje loči glede na vrsto zidane podlage, ki jo ometavamo ter na način izvedbe ometa:

  • omet na opečno podlago, betonski zid, kamniti zid, trstiko itd.,
  • omet v apneni, podaljšani ali cementni malti,
  • samo grobi omet, grobi in fini omet itd.

Za višino stenskega ometa velja svetla višina prostora, ki je označena v prerezu stavbe, to je od zgornjega roba poda, do spodnjega roba stropa.

Pri zidnih letvah, ki so višje od 15 cm in pri zidnih oblogah, za katerimi ni ometa, merimo višino ometa 5 cm pod zgornjim robom obloge.

 

vir: Brane Smolej, Gradbeno izvajanje, februar 2003

Objavljeno v rubriki Gradnja, izvajanje, Strokovno. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.