Category Archives: Zvok

1. Kazalo in pogosta vprašanja

Sistem za izdelavo elaborata zaščite pred hrupom je MS Excel preglednica, ki deluje po znanem konceptu PHPP ’07. Vnos podatkov se opravlja pregledno, preko posameznih “delovnih listov”. Pri vnosu lahko izberete med predhodno vnesenimi konstrukcijami proizvajalcev, lahko pa vnesete lastne konstrukcije po standardu DIN 4109 oz. izračunane po metodologiji SIST EN 12354-1, dodatek B. Izračun […]

| Leave a comment