5.1 Pojasnila in omejitve pri izračunu odmevnega hrupa

Pojasnila (vir SIST EN 12354-6):

  1. model se uporablja za pravilno oblikovane prostore v stavbah z razumno porazdelitvijo absorpcijskega materiala in nekaj sipanja zaradi trdih ali absorbirajočih predmetov, ki se lahko nahajajo v normalnih prostorih v stanovanjih in pisarnah. V takšnih prostorih se lahko absorpcija v zraku zanemari in značilni prostorninski delež v praznem prostoru bo Ψ < 0,05, v opremljenem prostoru pa 0,05 ≤ Ψ ≤ 0,2;
  2. v prostorih s tehničnimi napravami ali stroji je lahko delež prostornine, ki jo zavzemajo predmeti, tudi trdi, precej pomemben, kakor je lahko pomembna tudi absorpcija v zraku. Vendar pa v primeru, da je delež prostornine zelo velik, nezasedeni del prostora verjetno ni mogoče obravnavati kot enotni prostor, zato je možno, da model ne bo veljaven;
  3. trdi predmeti ali porazdelitve predmetov so pomembni le, če so njihove mere večje od valovne dolžine, torej se predmeti z merami, manjšimi od 1 m, običajno lahko zanemarijo;
  4. v skupnih prostorih v stavbah, kot npr. stopniščih ali vhodnih vežah, so mere takšne, da bo ocena odmevnega časa manj zanesljiva. V takšnih prostorih bi bilo lahko za kakršnekoli zahteve primerno, da se namesto odmevnega časa opredeli velikost absorpcije.

 

Omejitve

Računski model za ekvivalentno absorpcijsko površino je po definiciji neodvisen od vrste zaprtega prostora, čeprav bo odnos s posledičnimi ravnmi zvočnega tlaka odvisen od vrste in oblike zaprtega prostora.

Računski model za odmevni čas je omejen na zaprte prostore:

  1. s pravilno oblikovanimi prostorninami: nobena mera ne sme biti več kot 5-krat večja od katerekoli druge;
  2. z enakomerno porazdeljeno absorpcijo: koeficient absorpcije nasproti si ležečih parov površin naj se ne spreminja za več kot faktor 3, razen če je prisotnih nekaj predmetov, ki sipajo zvok;
  3. z omejenim številom predmetov: prostorninski delež predmetov naj bo manjši od 0,2.

 

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.