5.0 Odmevni hrup

< nazaj na kazalo

5.1 Uvod

Pripomoček omogoča izračun vpliva absorbcijskih oblog na nivo hrupa v prostoru.

 

5.2 Potek izračuna

  1. Določitev prostora, razmer v prostoru in volumna prostora
  2. Določitev absorbcijske površine pohištva
  3. Določitev absorbcijske površine razporejenega pohištva
  4. Določitev absorbcijske površine mejnih elementov (stene, strop,..)
  5. Izboljšanje absorbcije
  6. Interpretacija rezulatov

 

5.3 Določitev prostora, razmer v prostoru in volumna

Prostoru se določi številko in opis prostora. Enostavni primer: “1” – “Učilnica”

V naslednja polja se vpiše volumen prostora (tega se izračuna glede na dejanske mere) in faktor usmerjenosti (navadno je ta konstanten in sicer enak 2,0).

V tretjem koraku se določijo razmere v prostoru. To je v osnovi izračun absorbcije zraka. Glede na volumen in izbrane razmere (temperatura in vlažnost), se izračuna absorbcijsko površino Aair. Absorbcija v zraku se lahko za prostore manjše od 200 m3 zanemari.

 

5.4 Določitev absorbcijske površine pohištva

Elemente, ki abosorbirajo zvok v prostoru se izbere iz spustnega seznama. Vir podatkov za seznam je delovni list “Absorbcija pohištva”. Po izboru elementa, se v polje/stolpec “Št.” vpiše število ponovitev tega elementa.

 

5.5 Določitev absorbcije razporeditve predmetov

Razporeditve elementov so ploskovne ureditve večih enakih elementov, ki pokrivajo določeno površino. Najbolj značilen primer so stoli v vrstah.

Elemente, ki abosorbirajo zvok v prostoru se izbere iz spustnega seznama. Vir podatkov za seznam je delovni list “Absorbcijske razporeditve”. Po izboru razporeditve, se v polje/stolpec “A [m2]” vpiše površino, ki jo razporeditev pokriva, v polje “Št.” pa se vpiše število ponovitev te razporeditve.

 

5.6 Določitev absorbcijske površine mejnih elementov

V tem koraku je potrebno za vsaka mejno površino (stene, stropi, okna,..) izbrati ustrezen mejni element iz spustnega seznama. Za izbrani element se vpiše njegovo površino in število ponovitev elementa.

 

5.7 Izboljšanje absorbcije

Na vpisane mejne elemente iz prejšnje točke (npr. na steno ali strop), je mogoče namestiti absorber. Tip absorberja se izbere iz spustnega seznama, drugi seznam pa je namenjen izbiri elementa, na katerega se absorber namesti.

Vpiše se še število elementov in površina posameznega absorberja, ki se v drugem izračunu odšteje od osnovnega elementa.

TSG, točka 6.1, 5. odstavek:
Na splošno je pri sanaciji z zvočno absorbcijskimi materiali treba zagotoviti neko minimalno vrednost nove konstante prostora R2,min.

V tem koraku je prikazana tudi minimalna vrednost konstante R2,min , ki naj bi jo prostor dosegal po namestitvi absorberjev.

 

5.8 Interpretacija rezultatov

V pripomočku se izvedeta dva izračuna odmevnega hrupa – brez absorberjev in z njimi. Sprememba odmevnega časa je podlaga za izračun spremembe nivoja hrupa, ki je končni rezultat računskega postopka.

V drugi vrstici se preverja vrednost konstante R2,min (nova konstanta prostora, po namestitvi aborberjev).

V tretji pa je podana kritična oddaljenost rc (v metrih) od hrupnega vira, od katere dalje dobimo znižanje hrupa za ΔL, pri povečanju sobne konstante iz R1 na R2

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.