4.3 Pojasnila za nekaj primerov

1. Pri stranskih elementih, ki so sestavljeni iz več delov, se upošteva zvočna izolirnost večjega dela, ki je neposredno povezan z ločilnim elementom. Če so v elementu kompletne diskontinuitete (vrata ali težki prečni elementi), se del za temi diskontinuitetami ne upošteva.

Legenda:
1 – obravnavana površina konstrukcije
2 – prereza
3 – tloris

sl1

 

 

2. Če je stranska konstrukcija sestavljena iz več vrst elementov, ki so neposredno povezani z ločilnim elementom, je vsako vrsto elementov treba obravnavati kot ločeni stranski element (na sliki je stranski element f, sestavljen iz dveh tipov a in b). Skica predstavlja prerez

sl2

 

 

3. Če stranski elementi niso v isti ravnini, npr. pregibi ali druge oblike, se lahko upošteva celotna površina, razen v primerih, ko so tovrstne spremembe velike (npr. pri kotu 90°). V teh primerih se privzame efektivna skupna površina, kjer se pri diskontinuiteti upošteva razlika ravni vibracij.

sl3

 

 

4. Pri dodatnih slojih, npr. stenskih oblogah in plavajočih podih, se zvočna izolirnost in stopnja prenosa pri spoju nanašata na osnovni gradbeni element, pri čemer se dodani sloji upoštevajo posebej z ΔR.

sl4

 

 

5. Pri dodanih zunanjih slojih, npr. lahkih zunanjih oblogah, ki zanemarljivo vplivajo na obnašanje osnovnega gradbenega elementa, se pri računanju upošteva le osnovni notranji element. Vpliv zunanje obloge ali konstrukcije se lahko zanemari ali pa se upošteva s faktorjem dušenja vibracij.

sl5

 

 

5. Pri votlih stranskih elementih se pri računanju upošteva predvsem notranjih element, pri čemer se vpliv zunanjega elementa upošteva s faktorjem dušenja vibracij. Faktor dušenja vibracij se lahko določi z meritvami v podobnih razmerah ali pa se oceni z obravnavanjem različnih poti prenosa, ki prispevajo k faktorju dušenja vibracij.

sl6

 

 

6. Pri votlih ločilnih elementih bi zvočna izolirnost morala vključevati tudi vpliv prenosa z enega sloja elementa na drugi preko spoja po obodu elementa, če tak spoj obstaja.

sl7

 

 

7. Pri prostorih v različnih nivojih ali pri vodoravno zamaknjenih prostorih bi se moralo nadaljevanje ločilne konstrukcije obravnavati kot stranski element, katerega vpliv je pogosto prevladujoč.

Legenda:
1 – tloris
2 – prerez

sl8sl9

 

 

8. V primerih lahkih notranjih sten ter velikih medetažnih konstrukcij med nosilnimi stenami je prenos določen z vibracijami celotne površine medetažne konstrukcije. V mejnem primeru, ko so stene zelo lahke, ima prednost ocena direktnega in stranskega prenosa za medetažno konstrukcijo kot celoto.

Legenda:
1 – prostor z virom
2 – prerez skozi prostor
3 – sprejemni prostor

sl11

 

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.