4.1 Omejitve pri izračunu ločilnih elementov

Splošne omejitve pri izračun prenosa hrupa v zraku

 1. Model se lahko uporablja le za kombinacije elementov, za katere je faktor dušenja vibracij znan ali pa se lahko oceni iz znanih vrednosti.
 2. Model je uporaben le za osnovne gradbene elemente, katerih sevalne lastnosti so na obeh straneh elementov približno enake.
 3. Pri zelo velikih medetažnih konstrukcijah ter medetažnih konstrukcijah s stebri in lahkimi notranjimi stenami medetažna konstrukcija v prostoru ne more biti več obravnavana kot neodvisni element, zato je vključitev te konstrukcije po opisanem modelu le groba ocena.
 4. Delež sekundarnih poti prenosa, ki vključujejo več kot en spoj, se zanemari. To se delno nadomesti pri vrednostih faktorja dušenja vibracij, če le-te izhajajo iz meritev v stavbi, kar pa ima lahko za posledico prenizko oceno stranskega prenosa homogenih elementov v drugih primerih. Sekundarne poti prenosa lahko postanejo pomembne, kadar je velik del elementov obložen z dodatnimi sloji.
 5. Model opisuje le prenos med sosednjima prostoroma.

 

Omejitve pri izračunu prenosa hrupa v zraku zaradi poenostavljenega postopka

 1. Omejitve pri podrobnem modelu so enake omejitvam pri poenostavljenem modelu.
 2. Poenostavljeni model se uporablja predvsem za stanovanja, kjer so mere elementov podobne meram v laboratoriju. Odstopanja od tega lahko povzročijo manjšo zanesljivost rezultatov.
 3. Poenostavljeni model predpostavlja elemente, ki imajo podobno odvisnost zvočne izolirnosti od frekvence. Pri elementih, kjer obstajajo razlike v obnašanju v odvisnosti od frekvence, npr. dvojni lahki elementi, je zanesljivost rezultatov manjša.

 

Omejitve pri izračunu prenosa udarnega hrupa

 1. Model se lahko uporablja le za kombinacije elementov, za katere je faktor dušenja vibracij znan ali pa se lahko oceni iz znanih vrednosti.
 2. Elementi morajo imeti na obeh straneh približno enake sevalne lastnosti.
 3. Delež sekundarnih poti prenosa, ki vključujejo več kot en spoj, se zanemari.
 4. Znižanja ravni udarnega zvoka

 

Omejitve pri izračunu prenosa udarnega hrupa zaradi poenostavljenega postopka

 1. Model je uporaben le za homogene gradbene konstrukcije (zidane in/ali betonske) s plavajočimi podi ali mehkimi talnimi oblogami na homogenih podnih oziroma stropnih konstrukcijah.
 2. Model je uporaben le za prostore, ki so drug nad drugim, ter za prostore s konvencionalnimi merami za stanovanja.
Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.