3.1 Pojasnila in omejitve pri izračunu zunanjega hrupa

3.1.1 Pojasnila

  1. Pri zasteklitvah in zastekljenih oknih vplivajo na prenos zvoka velikosti površin in niš. Površine in niše, kakršne so ponavadi v stanovanjih, se ne razlikujejo veliko od razmer pri laboratorijskih meritvah, zato se lahko v praksi ta vpliv zanemari;
  2. za različne vrste gradbenih elementov, posebno pri elementih, ki se odpirajo, je za zvočno izolirnost zelo pomembna kakovost tesnil. Zato je pomembno zagotoviti, da je kakovost na terenu uporabljenih vrst tesnil zares enaka tisti pri laboratorijskih meritvah. V primeru dvoma se vpliv na prenos zvoka skozi reže in tesnjenje lahko oceni po dodatku B;
  3. pri lahkih dvojnih elementih, kot so paneli, je lahko resnična zvočna izolirnost zaradi razlik v površinah in pogosto velikega števila spojev manjša od tiste, ki je izmerjena pri laboratorijskih meritvah na elementih v naravni velikosti;
  4. na prevajanje zvoka skozi majhne elemente, kot so npr. zračniki, lahko vpliva mesto namestitve glede na odbojne stene in/ali strop. To se upošteva z mestom namestitve v laboratoriju po EN ISO 20149-10 ali se vpliv lahko oceni; glej dodatek D. Zaradi mesta namestitve majhnih elementov imajo vpliv tudi zunanje stene in stropi. To je treba upoštevati pri računanju R’; glej dodatek D;
  5. če fasada ni ravna, je treba kot površino šteti celotno površino vseh delov fasade, ki so vidni od znotraj, pod pogojem, da je vpad zvoka na vse dele fasade enak. V nasprotnem je treba vsak del fasade s homogeno vpadnim zvokom obravnavati posebej. Če so lahko različni deli celotne fasade izpostavljeni različnim ravnem vpadnega zvoka, kot so npr. velika ugreznjena ali pomolna okna, vogalni ali podstrešni prostori, se lahko ti deli obravnavajo posebej ali kombinirajo v celotni ovoj sprejemnega prostora, odvisno od zahtev in predpisanih merskih razmer (vrsta in mesto vira, postavitev mikrofonov). V zadnjem primeru se rezultati izračunov za vsak posamezni del združijo, upoštevajoč zunanje ravni zvoka za vsak del posebej v odvisnosti od referenčne lege (mikrofona), kot je predpisano za meritve na terenu.

 

3.1.2 Omejitve

  1. Razlike pri zvočnih poljih zaradi mnogoterosti različnih razmer na stavbi glede na difuzno zvočno polje, kakršno se predpostavlja pri izračunih in kakršno je pri laboratorijskih preskusih, vodijo do sistematičnih odstopanj. Zato se upošteva srednja vrednost odstopanj, s čimer se zmanjša sistematična napaka in se pri izračunih poveča negotovost zaradi naključnih napak;
  2. predpostavlja se, da zunanja oddaljenost mikrofona 2 m zadostuje, da se vplivi možnih interferenc na fasadi dovolj zmanjšajo, tako da se lahko ti vplivi pri računskem postopku zanemarijo. To v splošnem velja za ravni v oktavnih pasovih, pri terčnih pasovih pa se lahko zgodi, da se interferenčni vplivi ne smejo zanemariti.

 

Vir: SIST EN 12354-3

Objavljeno v rubriki Zvok. Povezava na zaznamek. Komentarje spremljate na RSS objavah. Komentarji so onemogočeni, omogočene pa so povratne povezave.