Izvedeni referenčni projekti

Prikazani so projekti, ki so reprezentativne narave. V portfoliju izvedeni projektov je še precej klasičnih in drugih gradenj, ki zaradi obsega v seznam niso uvrščene.

Neh = nizkoenergijska hiša
Ph = pasivna hiša ( <15 kWh/m2a )

Projekti v gradnji