Prenos pripomočka Hrup’13

Prenos pripomočka

 

Pred prenosom in uporabo pripomočka se morate strinjati s pogoji uporabe.

 

 

Verzija 2.11, z dne 05.02.2014

 1. fragmatDODATNI SLOJI – v sodelovanju s podjetjem FRAGMAT predstavljamo merjene vrednosti faktorja dinamične togosti s’ za EPS fasade
 2. DODATNI SLOJI – v sodelovanju s podjetjem FRAGMAT so dodani podatki o horizontalnih izolacijah za zaščito pred hrupom
 3. DODATNI SLOJI – popravljeni podatki z lastnostmi materialov
 4. IZKAZ – pri izbiri kazalnika hrupa v okolju glede na območje se prikaže pravilna vrednost hrupa ponoči
 5. IZKAZ – pri zunanjem hrupu se v izkazu prikaže tudi lastnost prostora, ne le zunanjih konstrukcij
  (v starejših verzijah je že bila taka implementacija; spremenila se je zaradi zahteve ene od upravnih enot;
  sedaj sta oba načina prikaza združena)

Verzija 2.10, z dne 07.06.2013

 1. ZUNANJI HRUP – sprememba načina vnosa podatkov o prostoru – za vhodni podatek se podaja volumen prostora in odmevni čas namesto absorbcijske površine
 2. ZUNANJI HRUP – dodana korekcija za bočni prenos zvoka
 3. ZUNANJI HRUP – dimenzije oken se vnaša širina x višina okna; predpriprava za upoštevanje sistema vgradnje oken
 4. LOČILNE KONSTRUKCIJE – popravek pri stranskem prenosu, da se lahko upošteva tudi element št. 4 kot ločilni element sistema
 5. DODATNI SLOJI – možnost neposrednega vnosa laboratorijske vrednosti deltaLw, ki se upošteva namesto izračuna po parametrih dodatnega sloja
 6. OSTALO – popravki na prelomih strani pri izpisih delovnih listov

Verzija 2.9, z dne 27.04.2013

 1. KAZALO VSEBINE – dodan nov list z vzorcem kazala vsebine elaborata
 2. TEHNIČNO POROČILO – dodan nov list z vzorcem tehničnega poročila
 3. OSNOVNI PODATKI – omogočeno je popravljanje oznak celic o investitorju (lažji vnos večih investitorjev)
 4. ZUNANJI HRUP – dodan je izračun faktorja dLfs; direktni ročni vnos številke ni več potreben
 5. ZUNANJI HRUP – dodano polje za oznako prostora kot bolniška soba (ki ima višje zahteve glede nivoja hrupa v prostoru)
 6. LOČILNE KONSTRUKCIJE – poenostavljena je izbira slojev in določitev enačb stranskega prenosa zvoka
 7. LOČILNE KONSTRUKCIJE – popravek ko se največji dovoljeni nivo hrupa v prostoru ni prenesel v polje za primerjavo
 8. IZKAZ – popravljen prenos vrednosti iz listov odmevni hrup

 

Verzija 2.8, z dne 16.04.2013

 1. ZUNANJI HRUP – dodana je možnost izračuna zahtevane izolirnosti po SIST EN 12354-3 (upoštevaje dodatka 3 in 1,5 dB glede na vrsto hrupa)
 2. ZUNANJI HRUP – dodana je možnost izračuna brez faktorjev C/Ctr
 3. LOČILNE KONSTRUKCIJE – naziv zavihka se uskladi z naraščanjem po srednji številki
 4. NOTRANJA VRATA – popravek za MS Excel 2003, kjer se ni prikazal seznam notranjih vrat
 5. ODMEVNI HRUP – dodan izračun R2 min. ter izračun minimalne kritične razdalje rc
 6. DODATNI SLOJI – popravek ytong ometa na ustrezen tip sloja
 7. IZKAZ – popravek pri ločilnih konstrukcijah, kjer se ni prikazala enota za prenos udarnega hrupa
 8. IZKAZ – popravek za MS Excel 2003, pri katerem se v izkazu niso izpisovale zunanje konstrukcije

 

Verzija 2.7, z dne 09.04.2013

 1. ZUNANJI HRUP – Pri zunanjem hrupu je dodan pomožni izračun ekvivalentne absorbcijske površine. Za potrebe tega računa sta v pripomočku Hrup’13 za enodružinske hiše dodana dva lista – “Absorbcijske” površine in “Absorbcija pohištva”.
 2. ODMEVNI HRUP – Popravljena je napake, ko se je pri izračunu dodatnih absorberjev pri številu elementov večjem od 1 to število upoštevalo (množilo) le pri prvi konstrukciji.
 3. ODMEVNI HRUP – Dodana je možnost izračuna s ploskovnim razporeditvam elementov (npr. stoli v vrsti). Za potrebe tega računa je dodan zavihek “Absorbcijske razporeditve”
 4. IZKAZ – Popravljena je napaka, kjer se v razdelku “Zunanji hrup” niso prikazale konstrukcije drugega in tretjega prostora.
 5. IZKAZ – Omogočeno je poimenovanje zavihkov zunanjega hrupa “po meri”.

 

Verzija 2.6 :: izzid programa

 1. Verzija 2.6 je izhodiščna verzija na datum izzida programa (1.4.2013)