Pogoji uporabe pripomočka Hrup’13

1. Storitve in podpora

Avtor si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev (v nadaljevanju splošni pogoji) uporabe pripomočka Hrup’13 (v nadaljevanju program) kadarkoli in brez vnaprejšnje najave. V primeru spremembe splošnih pogojev in nadaljnje uporabe programa s strani uporabnika, le-ta z nadaljnjo uporabo soglaša, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji. Splošni pogoji bodo objavljeni na tej spletni strani.

Program je na voljo pravnim osebam in polnoletnim fizičnim osebam. Pred uporabo programa mora uporabnik sprejeti splošne pogoje.

Uporabnik sam odgovarja za varnost uporabniškega imena in gesla, ki sta potrebna za dostop do dokumentacije. Avtor si pridržuje pravico, da zavrne registracijo oz. uporabo uporabniku v primeru, če ima utemeljen sum, da uporabnik krši splošne pogoje in/ali pogodbo.

2. Omejitve in dolžnosti

S sprejemom splošnih pogojev ima uporabnik omogočen dostop do program in uporabo programa. S sprejemom splošnih pogojev se na uporabnika ne prenesejo kakršne koli avtorske ali druge materialne pravice.

Uporabnik se z uporabo programa strinja, da ne bo na kakršen koli način poskušal pregledovati ali modificirati programske kode programa in s tem povzročal spremembe v delovanju programa.

Uporabnik bo program uporabljal samo v svoje namene in ga ne bo prodajal ali dajal v uporabo tretjim osebam. Uporabnik programa ne bo uporabljal v zlonamerne namene.

Uporabniki med uporabo programa poda več svojih podatkov kot so naziv, telefonska številka, email naslov, itd.. Avtor si pridržuje pravico do uporabe teh podatkov za namene komunikacije z uporabnikom. Avtor se obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo uporabljal v druge namene ali jih prodajal ali dajal v uporabo tretjim osebam, razen na zahtevo pristojnega sodišča.

3. Garancija

Uporabnik uporablja program na lastno odgovornost.

Avtor se ne zavezuje, da bo program deloval nemoteno.

Avtor ne jamči za vsebino rezultatov, ki bodo pridobljeni z uporabo programa.

Avtor ne jamči delovanje programa brez napak, niti ne jamči da se bodo morebitne napake odpravile.

Avtor ne prevzema odgovornosti glede uporabe programa ter s tem posredno in/ali neposredno povzročene škode,

Obe stranki se s sprejemom splošnih pogojev strinjata, da določila navedena v tem dokumentu veljajo kot dogovor med obema strankama, razen v primeru, da je s pogodbo drugače dogovorjeno.

Avtor si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev brez vnaprejšnje najave. Uporabnik se z uporabo programa strinja, da sprejema trenutno aktualne splošne pogoje.